В помощ на тези, които желаят да изучават тайните на информационните и комуникациони технологии и да ги прилагат в новия ни дигитален свят!

Cloud4Kids

Help the kids to coding and other ICT-skills, quickly and easily.

Към сайта Cloud4Kids