Ученик в ТМТ - Техникум по Механо-Техника

Нашият директор - др. Караджов, ме изпрати на лагер като член на The-Betles-групата в ТМТ...

От 1960 до 1970 - открих своята спътница в живота...

През лятото на 1967 година, на лагер в Ракитово, открих своята спътница в живота- Мария Иванова, сега - Дражева...

А ето една снимка от това време - нашата група на Клептуза...

The-Betles-групата в ТМТ, 1967...

На снимката са трима от членовете на The-Betles-групата в ТМТ - Цветан, Стафан и Димитър.

Стефан Дражев:

- Този летен лагер предначерта пътя ми за следващите десетилетия!