Студент-Програмист-Семейство-Баща-Докторант...

Годините от 1972 до 1980...

От 1970 до 1980 - мултитаскинг...

са като потвърждение на това, което изследвах – Distributed Multitasking (Network) Systems – едновременно трябваше да изпълнявам много задачи: на съпруг, баща, студент на индивидуално обучение, програмист, специализант по платформата IBM/360, Asembler, PL/I programming, ръководител група „Програмисти на УИЦ при ВИНС“, докторант и участник в ТНТМ (гръмкото заглави на „Техническо и научно творчество на младежта“)...

А ето една снимка от това време - личният състав на УИЦ-ВИНС...

The-Betles-групата в ТМТ, 1967...

На снимката са тримата директори на УИЦ през годините - Обретен Рашев (по време на снимката), Дражев и Францев.

Стефан Дражев:

- И очилата не ми помагаха да виждам грешките в програмите на Assembly...!