д-р Стефан Дражев

д-р Стефан Дражев

The Joy of Creativity is Endless...

Пионерите на Интернет са започнали като... радиолюбители! В далечната 1961 г. започнах да изучавам в клуба на ДОСО морзовата азбука и радио-комуникациите…

Open a Drazhev CV

...

...Намирам много общи неща между двата града - Варна и Сан Франсиско

(без мащабите, разбира се) - залива, лазурната вода, парковете, мостовете...

Сан Франсиско

The Joy of Creativity in ICT is Endless...