доктор, доцент, катедра „Информатика“...

Годините от 1980 до 1990...

От 1980 до 1990 - assoc. professor...

През този период съм водещ преподавател, доктор, доцент, катедра „Информатика“ (е, наименованието на катедрата се сменяше според сезоните и нейните ръководители…). За дисциплините, по които съм водил лекции и упражнения – вижте моето CV…

А ето една снимка от това време...

ВИНС

Поредната специализация и поредния сертификат за мултимедия в обучението.