Контактно лице от България за 7-ма Рамкова програма на EU...

Годините от 2000 do 2010...

Годините от 2000 do 2010...

Ние се променяме следвайки прометите в ИКТ!

А ето как са се променяли и технологиите (както и поглед към тъмната страна на луната)...

ВИНС